Zasięg: 2399. Czas trwania filmu: 18m 3s. Wasza ocena: 20. Poziom reakcji: 0. Opis: Rury do ogrzewania podłogowego Giacomini oraz przebieg próby szczeln.

Rury do ogrzewania podłogowego, próba szczelności wg normy PN-EN 1264